Groene waterstof verduurzaamt de Metropoolregio Amsterdam


Project

Groene waterstof voor een duurzame toekomst

Met project H2ermes werkt HyCC aan de vestiging van een 100 megawatt waterstoffabriek in het Noordzeekanaalgebied voor de verduurzaming van de regio en de verdere ontwikkeling van de Nederlandse waterstofeconomie.

Water & wind 

Groene waterstof wordt gemaakt door met duurzame stroom water te splitsen in waterstof en zuurstof, met een techniek die elektrolyse heet. Hierbij komt geen CO2 vrij. Met een vermogen van 100 megawatt is H2ermes een belangrijke stap in de noodzakelijke schaalvergroting en ontwikkeling van deze technologie. 

H2ermes zal worden gebouwd door HyCC, dat zich specialiseert in groene waterstof en meer dan 100 jaar ervaring heeft met elektrolyse en chemie. De fabriek komt in het Noordzeekanaalgebied, in de buurt van een groeiende aanbod van wind op zee zodat er voldoende duurzame stroom voorhanden is. Daarmee kan H2ermes jaarlijks straks 15.000 ton groene waterstof en grote hoeveelheden zuurstof produceren.

Vliegwiel voor verduurzaming 

Port of Amsterdam verzorgt met Gasunie de distributie van de waterstof  in de regio, als onderdeel van de plannen voor de Hydrogen Hub Amsterdam/Noordzeekanaalgebied. De waterstof kan worden gebruikt voor de productie van groen staal, duurzame brandstoffen en mobiliteit en nieuwe vormen van circulaire chemie die minder of geen CO2 uitstoten. 

Zo is H2ermes een belangrijk vliegwiel voor duurzame ontwikkeling, zónder fossiele brandstof maar mét een sterke industrie en economie.

H2ermes zal worden gevoed door duurzame stroom van wind op zee

Support

Het project H2ermes wordt uitgevoerd met ondersteuning van de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.