Groene waterstof verduurzaamt de Metropoolregio Amsterdam


Project

Groene waterstof voor een duurzame toekomst

Binnen project H2ermes werken HyCC, Tata Steel en Port of Amsterdam aan de vestiging van een 100 megawatt waterstoffabriek in IJmuiden voor de verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied en de verdere ontwikkeling van de Nederlandse waterstofeconomie.

Water & wind 

Groene waterstof wordt gemaakt door met duurzame stroom water te splitsen in waterstof en zuurstof, met een techniek die elektrolyse heet. Hierbij komt geen CO2 vrij. Met een vermogen van 100 megawatt is H2ermes een belangrijke stap in de noodzakelijke schaalvergroting en ontwikkeling van deze technologie. 

H2ermes zal worden gebouwd door HyCC, dat zich specialiseert in groene waterstof en meer dan 100 jaar ervaring heeft met elektrolyse en chemie.

De fabriek komt op het terrein van Tata Steel in IJmuiden, naast een geplande aanlandingsplaats voor de windparken ‘Hollandse Kust Noord en West’, zodat er voldoende duurzame stroom voorhanden is. Het water komt grotendeels van Tata Steel, dat het betrekt uit de Lek. Zo kan H2ermes jaarlijks straks 15.000 ton groene waterstof en grote hoeveelheden zuurstof produceren.

Vliegwiel voor verduurzaming 

De zuurstof en een deel van de waterstof die H2ermes produceert gaat straks via pijpleiding naar Tata Steel, die daarmee duurzaam staal kan produceren met minder CO2-uitstoot.

Daarnaast verzorgt de Port of Amsterdam met Gasunie de distributie van de waterstof  in de regio, als onderdeel van de plannen voor de Hydrogen Hub Amsterdam/Noordzeekanaalgebied. De waterstof kan worden gebruikt voor de productie van duurzame brandstoffen en mobiliteit en nieuwe vormen van circulaire chemie die minder of geen CO2 uitstoten. 

Zo is H2ermes een belangrijk vliegwiel voor duurzame ontwikkeling, zónder fossiele brandstof maar mét een sterke industrie en economie.

H2ermes zal worden gevoed door duurzame stroom van wind op zee

Planning 

In 2021 is de studiefase van Hermes afgerond en in 2022 zal worden gestart met het vergunningstraject, met het doel om in 2025/2026 de eerste groene waterstof te leveren aan Tata Steel en de regio. 

Belanghebbenden en omwonenden in Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen en Heemskerk kunnen hier in contact komen met HyCC en vragen en feedback over het project achterlaten zodat deze kan worden meegenomen in de ontwikkeling van het project. Kijk voor meer informatie ook naar de Veelgestelde Vragen op deze website.

Support

Het project H2ermes wordt uitgevoerd met ondersteuning van de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.