Groene waterstof verduurzaamt de Metropoolregio Amsterdam


Veelgestelde vragen

Project algemeen

De waterstof wordt gebruikt om het havengebied en de productie van Tata Steel te verduurzamen. De staalfabrikant heeft als doel om vanaf 2050 volledig CO2 neutraal staal te produceren. Hiervoor is enorm veel waterstof nodig en H2ermes is hiervoor een eerste belangrijke stap. Ook de zuurstof die bij de waterstofproductie vrijkomt kan Tata Steel gebruiken. Daarnaast verzorgd Hynetwork Services, 100% dochter van Gasunie, de distributie van de waterstof  in de regio, als onderdeel van de plannen voor de Hydrogen Hub Amsterdam/Noordzeekanaalgebied. De waterstof kan worden gebruikt voor de productie van duurzame brandstoffen en nieuwe vormen van circulaire chemie die minder of geen CO2 uitstoten.

In 2022 zal worden gestart met het vergunningstraject met het doel om in 2023 een definitieve investeringsbeslissing te nemen. Datzelfde jaar kan dan worden begonnen met de bouw van de fabriek om in 2025/2026 de eerste groene waterstof te leveren aan Tata Steel en de regio. 

De fabriek zal uitsluitend groene stroom gebruiken. De fabriek komt op het terrein van Tata Steel in IJmuiden, naast een geplande aanlandingsplaats voor de windparken 'Hollandse Kust', zodat voldoende elektriciteit voorhanden is.

Groene waterstof technologie

Groene waterstof wordt gemaakt in een proces dat elektrolyse heet. Hiermee wordt water gesplitst in zuurstof en waterstof met behulp van duurzame elektriciteit. Hierbij komt geen CO2 vrij. Een vergelijkbare technologie wordt al meer dan 100 jaar veilig ingezet in de chemische industrie voor de productie van chloor.

Er zijn verschillende elektrolyse-technologieën beschikbaar voor de productie van waterstof, zoals PEM en alkaline elektrolyse. De exacte technologie en leverancier voor H2ermes zal worden gekozen als onderdeel van de ontwerpfase.  

De waterstof is beschikbaar voor industriële partijen in de regio die willen verduurzamen. HyCC levert de groene waterstof en Hynetwork Services, 100% dochter van Gasunie, verzorgt de distributie van de waterstof  in het Noordzeekanaalgebied en de Metropoolregio Amsterdam. Neem voor meer informatie over de waterstof van H2ermes contact op met HyCC, dat de fabriek zal bouwen en de waterstof levert.

H2ermes heeft een productiecapaciteit van circa 15.000 ton groene waterstof per jaar. Dat is het energetisch equivalent van 500 gigawatt uur aardgas en een afname in de CO2-uitstoot van 120.000 ton per jaar.  

Impact op de omgeving

Ja. De fabriek wordt ontwikkeld door HyCC, dat onderdeel is van Nobian. Nobian heeft al meer dan 100 jaar ervaring heeft met elektrolyse voor de veilige productie van chloor. Het bedrijf hanteert in al haar projecten zeer strikte veiligheidsstandaarden om de veiligheid te waarborgen en in het ontwerp van de fabriek wordt hier extra aandacht aan besteed. Ook wordt een uitgebreide risicoanalyse gemaakt, een zogenaamde QRA (kwantitatieve risico analyse) om aan te tonen dat de fabriek voldoende veilig is. 

De fabriek zal niet hoorbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing.  Elektrolyse is in principe een geluidsarm proces. Voor de koeltorens, compressie en randapparatuur wordt zoveel mogelijk gewerkt met stille apparatuur. Denk daarbij aan geluidarme motoren, gebruik van lagere toerentallen, geluiddempers en een degelijke bouw. Door deze maatregelen zal de fabriek vanuit de omliggende bebouwing niet hoorbaar zijn. 

Bij elektrolyse komen geen emissies vrij, behalve zuurstof en, in incidentele gevallen, waterstof. Dit wordt opgenomen in de atmosfeer en is niet schadelijk.
De fabriek is helemaal vrij van verbrandingsinstallaties. Ook voor verwarming van de ruimte en noodstroom wordt gebruik gemaakt van elektriciteit en niet van aardgas of diesel.

Voor de elektrolyse en het productieproces gebruikt de fabriek water uit de Lek. Het water voor de elektrolyse wordt per leiding wordt aangevoerd vanaf Tata Steel en dan gereinigd. De hoeveelheden Lek en drinkwater zijn dusdanig gering dat dit geen impact heeft op de waterhuishouding van de omgeving.

Hiervoor zijn gedurende het hele project meerdere mogelijkheden. Belanghebbende kunnen hun vragen stellen, feedback delen of een persoonlijk gesprek aanvragen via het contactformulier op onze website. De feedback van bewoners en andere belanghebbende zal worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het project en de vergunningsaanvraag. Voorafgaand aan de eerste bouwactiviteiten zullen we ook informatieavonden over het project organiseren om persoonlijk in gesprek te gaan.