Groene waterstof verduurzaamt de Metropoolregio Amsterdam


Veelgestelde vragen

Project algemeen

De waterstof is bedoeld voor verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied en kan daarbij worden ingezet voor het verlagen van CO2 emissies uit industrie of mobiliteit. Zo kan waterstof gebruikt worden voor de productie van groen staal, voor het maken van duurzame vliegtuigbrandstoffen, voor binnenvaartschepen of voor nieuwe vormen van circulaire chemie die minder of geen CO2 uitstoten.

In 2022 is een haalbaarheidsstudie afgerond met het doel om in 2023 een definitieve investeringsbeslissing te nemen voor het project zodat in 2025/2026 de eerste groene waterstof geleverd kan worden.

De fabriek zal uitsluitend groene stroom gebruiken, die voornamelijk afkomstig is van windparken op zee. Hiervoor kan H2ermes direct worden aangesloten op het hoogspanningsnetwerk van TenneT, waarmee congestie op het regionale netwerk wordt voorkomen.

Groene waterstof technologie

Groene waterstof wordt gemaakt in een proces dat elektrolyse heet. Hiermee wordt water gesplitst in zuurstof en waterstof met behulp van duurzame elektriciteit. Hierbij komt geen CO2 vrij. Een vergelijkbare technologie wordt al meer dan 100 jaar veilig ingezet in de chemische industrie voor de productie van chloor.

Er zijn verschillende elektrolyse-technologieën beschikbaar voor de productie van waterstof, zoals PEM en alkaline elektrolyse. De exacte technologie en leverancier voor H2ermes zal worden gekozen als onderdeel van de ontwerpfase.  

De waterstof is beschikbaar voor industriële partijen in de regio die willen verduurzamen. HyCC levert de groene waterstof en Hynetwork Services, 100% dochter van Gasunie, verzorgt de distributie van de waterstof  in het Noordzeekanaalgebied en de Metropoolregio Amsterdam. Neem voor meer informatie over de waterstof van H2ermes contact op met HyCC, dat de fabriek zal bouwen en de waterstof levert.

H2ermes heeft een productiecapaciteit van circa 15.000 ton groene waterstof per jaar. Dat is het energetisch equivalent van 500 gigawatt uur aardgas en een afname in de CO2-uitstoot van 120.000 ton per jaar.  

Impact op de omgeving

Ja. De fabriek wordt ontwikkeld door HyCC, dat onderdeel is van Nobian. Nobian heeft al meer dan 100 jaar ervaring heeft met elektrolyse voor de veilige productie van chloor. Het bedrijf hanteert in al haar projecten zeer strikte veiligheidsstandaarden om de veiligheid te waarborgen en in het ontwerp van de fabriek wordt hier extra aandacht aan besteed. Ook wordt een uitgebreide risicoanalyse gemaakt, een zogenaamde QRA (kwantitatieve risico analyse) om aan te tonen dat de fabriek voldoende veilig is. 

De fabriek zal niet hoorbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing.  Elektrolyse is in principe een geluidsarm proces. Voor de koeltorens, compressie en randapparatuur wordt zoveel mogelijk gewerkt met stille apparatuur. Denk daarbij aan geluidarme motoren, gebruik van lagere toerentallen, geluiddempers en een degelijke bouw. Door deze maatregelen zal de fabriek vanuit de omliggende bebouwing niet hoorbaar zijn. 

Bij elektrolyse komen geen emissies vrij, behalve zuurstof en, in incidentele gevallen, waterstof. Dit wordt opgenomen in de atmosfeer en is niet schadelijk.
De fabriek is helemaal vrij van verbrandingsinstallaties. Ook voor verwarming van de ruimte en noodstroom wordt gebruik gemaakt van elektriciteit en niet van aardgas of diesel.

Hiervoor zijn gedurende het hele project meerdere mogelijkheden. Belanghebbende kunnen hun vragen stellen, feedback delen of een persoonlijk gesprek aanvragen via het contactformulier op onze website. De feedback van bewoners en andere belanghebbende zal worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het project en de vergunningsaanvraag. Voorafgaand aan de eerste bouwactiviteiten zullen we ook informatieavonden over het project organiseren om persoonlijk in gesprek te gaan.